ТВ5: Худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд ажилчдаа эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулахгүй байна

Нэмэгдсэн: 2019-02-16


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл