Хөдөлмөрийн сайд баялаг бүтээгчдээ эргэж, 1,2-р ээлжийн дадлагын явцтай танилцлаа.

Нэмэгдсэн: 2013-06-12

Хөдөлмөрийн сайд баялаг бүтээгчдээ эргэж,  1,2-р ээлжийн дадлагын явцтай танилцлаа.
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл