ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД Д.ГАНБАТ ӨРГӨН ӨРТӨӨНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Нэмэгдсэн: 2017-06-30

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД Д.ГАНБАТ ӨРГӨН ӨРТӨӨНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Хөдөө орон нутагт ажилласан зургийн цомог

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл