Гурвансайхан Өндөршил суманд “Иргэдээ сонсоё” төрийн үйлчилгээ үзүүлэх өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

Нэмэгдсэн: 2017-04-06

Гурвансайхан Өндөршил  суманд “Иргэдээ сонсоё” төрийн үйлчилгээ үзүүлэх өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

ХОХБТХ-ийн Ахлах мэргэжилтэн П.Очирбат иргэдтэй хийх уулзалт дээр ард иргэдэд өөрийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой танилцуулга тарааж, асуултанд хариу тайлбар хийж байна.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл