Авлигатай тэмцэх газрын мэргэжилтнүүд манай аймагт ажиллаж байна

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

Авлигатай тэмцэх газрын мэргэжилтнүүд манай аймагт ажиллаж байна

.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл