МонТелНэт төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжүүдийг Эрүүл мэндийн яаманд хүлээлгэн өгөх ёслолын арга хэмжээ болов

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

МонТелНэт төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжүүдийг Эрүүл мэндийн яаманд хүлээлгэн өгөх ёслолын арга хэмжээ болов
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл