ГИХАЭГ-ын Сүхбаатар аймаг дахь Алба иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өглөө

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

ГИХАЭГ-ын Сүхбаатар аймаг дахь Алба иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өглөө
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл