Чадамжид суурилсан сургалтын үнэлгээний журмыг хэлэлцэв

Нэмэгдсэн: 2015-12-09

Чадамжид суурилсан сургалтын үнэлгээний журмыг хэлэлцэв
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл