Цалин нэмэх асуудлыг 2016 онд шийдэхээр тохиролцов

Нэмэгдсэн: 2015-12-09

Цалин нэмэх асуудлыг 2016 онд шийдэхээр тохиролцов
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл