Баруун бүсийн төрийн албан хаагчид чууллаа

Нэмэгдсэн: 2015-06-16

Баруун бүсийн төрийн албан хаагчид чууллаа

Аймгийн ЗДТГ-аас санаачлан Төрийн албан хаагчдын чуулга уулзалтыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа билээ. Уламжлалын дагуу баруун бүсийн сумдын Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн сургалт, семинарын арга хэмжээ өнгөрсөн 7 хоногт Баяндалай сумын төвд боллоо. 

Чуулга уулзалтын зорилго нь сумд өөрийн орон нутагт хийж хэрэгжүүлж байгаа тэргүүн туршлага солилцох, түүнд тулгуурлан төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэн ажиллах, аймгийн Тэргүүний сум, баг дүгнэх үзүүлэлтийг шинэчилж байгаатай холбогдуулан шалгуур үзүүлэлтийг танилцуулж хэлэлцүүлэхэд оршжээ.
Чуулга уулзалтаар аймгийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газраас мэдээлэл өгсөний зэрэгцээ аймгийн Архивын тасаг, Статистикийн хэлтсээс цаг үеийн мэдээлэл хийсэн байна. Мөн албан хаагчдын дунд нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулж тэргүүн туршлага, идэвх оролцоо, санал асуулгын нийт дүнгээр Сэврэй сум тэргүүн байр, Хүрмэн сум хоёрдугаар байр, Баяндалай сум гуравдугаар байрт шалгарсан байна.

Баруун бүсийн Төрийн албан хаагчдын чуулга уулзалтад Гурвантэс, Сэврэй, Ноён, Булган, Мандал-Овоо, Хүрмэн, Баяндалай зэрэг 7 сумын 105 төрийн албан хаагчид оролцсон бөгөөд төрийн албан хаагчид нэгэн дээвэр дор цуглан туршлага, мэдээллээ солилцсон чухал арга хэмжээ боллоо гэж оролцогчид онцолж байлаа. 

Өнгөрсөн 4-р сард Баян-Овоо суманд Зүүн бүсийн сумдын төрийн албан хаагчдын чуулганыг зохион байгуулсан бөгөөд энэ удаад баруун бүсийн чуулганыг ийнхүү зохион байгуулж ирэх 9-р сард “Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн чуулга уулзалт”-ыг Сэврэй суманд зохион байгууллахаар төлөвлөөд байгаа юм байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл