“Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургал зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2014-09-22 15:48:09

Сумдын тамгын газрын дарга болон мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан ажилтан, агентлагын дарга нарын дунд “Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургалтыг 9-р сарын 19-ний өдөр зохион байгуулл

Уг програм хангамжийн сургалтад иргэдийн гар утсанд мэдээлэл дамжуулах үйлчилгээг хүргэх, нэвтрүүлэх мөн “Удирдлагын цогц систем” -ын програмын үйлчилгээг хэрхэн ашиглах талаарх сургалт зохион байгуулав.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл