Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2019-03-18 07:44:38

Эрх зүйн хөтөч бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан.

Хөтөлбөрийн нэг гол зорилт нь эрх зүйн хөтчийн үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх ажил бөгөөд төлөвлөгөөний дагуу Хууль, зүйн үндэсний хүрээлэнгээс сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг бэлтгэж хэвлүүлсэн байна.

Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу “Эрх зүйн хөтөч” бэлтгэх сургалтын гуравдугаар ээлжийн сургалтыг энэ сарын 14, 15-ны өдрүүдэд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран Хуульчдын танхимд зохион байгууллаа.

Сургалтад нийслэлийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн, хорооны нийгмийн ажилтан 18 албан хаагч хамрагдсан ба цаашид сургалт үргэлжлэн явагдана гэж нийслэлийн Хууль, эрх зүйн хэлтсээс мэдээлэв.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл