307 албан хаагч тангараг өргөлөө

Нэмэгдсэн: 2018-10-17 03:56:42

307 албан хаагч тангараг өргөлөө

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйл, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109 дүгээр зарлигаар баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам”-д заасны дагуу өнөөдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны 44 байгууллагын 307 төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол боллоо.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл