“Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/43 тоот захирамж гаргалаа

Нэмэгдсэн: 2018-01-22 05:04:09

“Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/43 тоот захирамж гаргалаа

2018 оны бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан Нийслэлийн засаг дарга “Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/43 тоот захирамжийг онцгойлон хэрэгжүүлж, төсвийн сахилга бат, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх үүрэг даалгавар өглөө.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл