“Дотоод эрсдэл тооцох, эрсдэлийн хяналтын матриц боловсруулах арга зүй” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2013-06-05 18:51:32


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл