Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 
НҮБ-ийн гудамж 5-1
Утас: 324647 
Факс: 321309
Имэйл: tcc@mta.mn

This will be replaced with the Google Map.

"Татварын ерөнхий газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Дарга

Т.Батмагнай

318815

Дэд дарга

Ч.Жигжид

327686

Дэд дарга

А.Энхболд

311137

Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга

С.Орхон

328727

Татвар төлөгчдөд үйлчлэх газрын дарга

Д.Баяраа

318776

Татварын удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Б.Бадрал

312493

Хяналт шинжилгээ,үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

Д.Цогтжаргал

310450

Эрсдлийн удирдлагын газрын дарга

Г.Батсайхан

325654

Татвар хураалтын удирдлага, арга зүйн газрын дарга

С.Туул

311139

Татварын хяналт шалгалтын удирдлага,арга зүйн газрын татварын улсын ахлах байцаагч

Б.Буяннэмэх

321340

Мэдээлэл,технологийн төвийн дарга

Н.Нямдорж

324101

Сургалтын төвийн дарга

Д.Жавзансүрэн

314078

Хууль эрхзүйн хэлтсийн дарга

З.Минжирмаа

70115001

Санхүү,хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ч.Оюунбаатар

311420

Утсаар зөвлөгөө өгөх төв

Татварын улсын байцаагчид

324647, 1288

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл