ШАР УСНЫ ҮЕРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Нэмэгдсэн: 2019-03-20 06:07:29

ШАР УСНЫ ҮЕРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Дүүргийн Засаг даргын А/112 тоот захирамж, 03 дугаар албан даалгаврын дагуу Шар усны үерийн аюулаас сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулна. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл