“Шарилжгүй Улаанбаатар-2” аяны хүрээнд хөл газрын зэрлэг ургамлыг устгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Нэмэгдсэн: 2017-08-18 15:19:00

“Шарилжгүй Улаанбаатар-2” аяны хүрээнд хөл газрын зэрлэг ургамлыг устгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

     Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/128 тоот тушаалаар “Шарилжгүй Улаанбаатар-2” аяны хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэг 2017 оны 08 дугаар сарын 14-наас 18-ны хооронд нийт 350 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Улаанбаатар хотын Төмөр зам дагуух 53,000 м2, Хан-Уул дүүрэг дэх 4100 м2, СХД-ийн Геологийн төв лаборатороос Баруун аймгуудын уулзвар хүртэлх 30,000 м2, Хан-Уул дуурэг дэх Яармагийн авто замын 16,000 м2 нийт 103,100 м2 талбайн хөл газрын зэрлэг ургамлыг устгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл