Эрүүл чийрэг монгол хүн

Нэмэгдсэн: 2013-09-30 12:42:03

 Эрүүл чийрэг монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнөговь аймагт Төрийн болон төсөвт байгууллага, агентлагуудыг хамруулсан явган аялалыг 9 сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл