2020 ОНД ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 4 СУМАНД ШИНЭ СУРГУУЛЬ БАРИНА

Нэмэгдсэн: 2019-12-11 10:40:55

 2020 ОНД ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 4 СУМАНД ШИНЭ СУРГУУЛЬ БАРИНА

2020 оныг Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Захирамжаар БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫГ ДЭМЖИХ ЖИЛ болгон зарласан. Боловсролын салбарыг дэмжих жилд Цогтцэций, Баян-Овоо, Номгон, Цогт-Овоо сумдад 960 болон 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгыг улсын төсвийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтад оруулна.

#Боловсролын_салбарыг_дэмжих_жил_2020

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл