ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН АЛБАН ДААЛГАВАР ГАРЛАА

Нэмэгдсэн: 2019-04-18 01:35:31

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН АЛБАН ДААЛГАВАР ГАРЛАА

Сурагчид хүссэн мэргэжлээрээ зорьсон сургуульдаа элсэн ороход давтлага, бэлтгэлийг хангах зорилгоор Өмнөговь аймгийн Засаг дарга албан даалгавар өглөө. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг сайн өгөхөд багш сурагчид, эцэг эх, сургуулийн захиргаа, аймаг орон нутгийн удирдлагуудын уялдаа холбоо хамтын ажиллагаа нэн чухал. Багш сурагчдад амжилт хүсье.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл