БҮРЭН ТОХИЖУУЛСАН ТАНХИМД СУРАГЧИД АНГЛИ ХЭЛИЙГ СУРНА

Нэмэгдсэн: 2018-12-19 06:30:04

БҮРЭН ТОХИЖУУЛСАН ТАНХИМД СУРАГЧИД АНГЛИ ХЭЛИЙГ СУРНА

"Англи хэлтэй-Өмнөговь" хөтөлбөр манай аймагт 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Хүүхэд залуусын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх, тэднийг ая тухтай орчинд сургаж хөгжүүлэх зорилгоор 2018 онд Улсын тэргүүний 3-р сургууль, Оюуны мэлмий 4-р сургуульд англи хэлний кабинетыг иж бүрэн тохижуулж өгөв. Сурагчид орчин үеийн чанар стандартад нийцсэн тохилог орчинд гадаад хэлний мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх нөхцөл бүрдэж байгаа юм.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл