СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВҮҮД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАГДЛАА

Нэмэгдсэн: 2018-12-10 01:51:16

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВҮҮД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТЕХНИК ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАГДЛАА

2018 он Бүтээн байгуулалтын жил, салбарын хувьд "Эрүүл мэндийг дэмжих жил" байсан. 2019 оныг салбарын хувьд "Соёлыг дэмжих жил" болгон зарлаж буйтай холбоотой Номгон, Ноён, Булган, Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдын соёлын төвүүдэд болон аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрт өсгөгч, фульт, гэрэл, суурин болон зөөврийн компьютер гэх мэт нэн хэрэгцээтэй техник хэрэгсэл, тавилга эд зүйлсийг "Бид хамтдаа" аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд шийдэж өглөө.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл