БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛОВ

Нэмэгдсэн: 2018-10-23 05:23:56

БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ БОЛОВ

Бодлого төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэшүүлэх 2-р шатны сургалтыг Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад суманд амжилттай зохион байгуулав.

МУ-ын Засгийн газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банк, МУ-д нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төсөл, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хамтарсан "Бодлого төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэшүүлэх сургалт"-нд Баянхонгор, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Өмнөговь аймгуудын төлөөлөл оролцлоо.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний өнөөгийн байдал, орчин үеийн чиг хандлага, Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, жилийн эцсийн нэгдсэн тайлан, ЗГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн системийг ашиглах, тайлагнах арга зүй, иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдал зэрэг чухал сэдвүүдээр мэдлэг мэдээлэл олгож СЕРТИФИКАТ гардууллаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл