ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНТ БАГ АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Нэмэгдсэн: 2018-06-12 02:40:10

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНТ БАГ АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Төрийн үйлчилгээг малчид иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын орлогч Х.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг Баяндалай, Булган, Ханхонгор сумдад ажиллахаар замдаа гарлаа.

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, тусламж үйлчилгээ
-Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ
-Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж үйлчилгээний талаарх үйлчилгээ
-Хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх
-Мал эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлэх юм.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл