ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

Нэмэгдсэн: 2018-06-10 06:03:32

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрыг түшиглүүлэн Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилт дэмжлэгтэйгээр "Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих загвар төв" байгуулсан.

Өнөөдөр Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн төлөөлөл манай аймгийн удирдлагуудтай уулзаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих загвар төвийн үйл ажиллагаатай танилцан, цаашид ажлын байр хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, уул уурхайн компаниудтай хэрхэн уялдаж ажиллах талаар санал солилцлоо.

Мөн "Хөдөлмөр эрхлэлтийн эрэлт нийлүүлэлт" судалгааг хамтран хийх талаар ярилцлаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл