Макаогаас ирсэн зочид төлөөлөгчид Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Нэмэгдсэн: 2014-11-18 10:25:44

Макаогаас ирсэн зочид төлөөлөгчид Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

     БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Макаогийн олон нийтийн аюулгүй байдлын цагдаагийн газрын дэд дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид 2014 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөрШүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцав.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл