View Larger Map

This will be replaced with the Google Map.

"Онцгой байдлын ерөнхий газар" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл