АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ОРНУУДЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛУУДЫН 54 ДҮГЭЭР ХУРАЛ

Нэмэгдсэн: 2017-08-07 15:41:35

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл