ТӨВ АЙМГИЙН ХӨШИГТИЙН ХӨНДИЙД БАРИГДАЖ БУЙ ШИНЭ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН АЖИЛТАЙ ЯПОН УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТАНХИМЫН ДАРГА Т.ООШИМА ТАНИЛЦЛАА.

Нэмэгдсэн: 2017-07-19 15:04:47

ТӨВ АЙМГИЙН ХӨШИГТИЙН ХӨНДИЙД БАРИГДАЖ БУЙ ШИНЭ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН АЖИЛТАЙ ЯПОН УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТАНХИМЫН ДАРГА Т.ООШИМА ТАНИЛЦЛАА.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл