Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

Хахнхя-ны зохион байгуулсан “оролцоог бодит болгоё” парад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дуу хоолойг нэгтгэлээ

Нэмэгдсэн: 2013-04-27 20:53:01

.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл