Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам

Хаяг: Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг,
 Нэгдсэн Үндэстний гудамж-5, Улаабаатар-15160
Утас:264791
Факс:976-11-328634
Цахим шуудан: mpdsp@mongolnet.mn
Web site: www.mpdsp.gov.mn  
Facebook: www.fb.com/khungovmn  
Twitter: www.twitter.com/khungovmn  

This will be replaced with the Google Map.

"Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам" - Удирдлагтай холбогдох

Албан тушаал

Нэрс

Утасны дугаар

САЙД

С.ЭРДЭНЭ

263559

САЙДЫН ТУСЛАХ

О.ЗОЛЗАЯА

261598

ДЭД САЙД

Э.ТАМИР

261853

ДЭД САЙДЫН ТУСЛАХ

Н.АНАР

261927

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Б.ОТГОНЖАРГАЛ

263634

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ТУСЛАХ

Б.ЭНХСАЙХАН

261973

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Г.НАРАНГЭРЭЛ

260844

СТРАТЕГИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Ж.ДОЛГОРМАА

264523

ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДАРГА

Д.АМАРСАЙХАН

265643

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДАРГА

Л.МӨНХЗУЛ

260272

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Д.ЭРДЭНЭСУВД

265808

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл