Хөдөлмөрийн сайд баялаг бүтээгчдээ эргэж, 1,2-р ээлжийн дадлагын явцтай танилцлаа.

Нэмэгдсэн: 2013-06-12 16:26:22

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл