Хөдөлмөрийн яамны ЖДҮ-ийн газраас “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн зээлийн хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл хийлээ

Нэмэгдсэн: 2013-06-03 13:14:14

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл