Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2014 оны тайлангийн хурал зохион байгуулагдлаа

Нэмэгдсэн: 2014-12-16 11:12:53

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2014 оны тайлангийн хурал зохион байгуулагдлаа
Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 266 дугаар тушаалын дагуу гүйцэтгэлийн гурвалсан гэрээ, Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төвтэй үр дүнгийн гэрээ, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, Эм ханган нийлүүлэх байгууллага, Эмийн сангуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан, үр дүнг хагас, бүтэн жилээр дүгнэн ажиллаж байна.

Эрүүл мэндийн газрын даргын санаачлагаар 12 дугаар дугаар сарын 01-04-ний өдрийн хооронд эрүүл мэндийн байгууллагуудтай 2014 онд хийсэн гэрээний хэрэгжилтийн тайланг сонсох хурал зохион байгуулагдав.

Тайлангийн хуралд хуваарийн дагуу өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга, сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирал, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн эмнэлэг, Эм ханган нийлүүлэх байгууллага зэрэг 30 гаруй байгууллагын дарга нар гэрээний биелэлт, ажлын тайлан, хүрсэн үр дүн, ололт, амжилт, тулгамдаж байгаа асуудал, цаашид тавих саналаа илтгэж, Эрүүл мэндийн газрын дарга, хэлтсийн дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд хуралд оролцож, зөвлөмж өглөө.

Эрүүл мэндийн байгууллагууд хоорондоо туршлага судалсан, ЭМГ-т санал тавьсан, талархалтай хандсан тайлангийн хурал болж өндөрллөө. Цаашид тайлангийн хурлыг хагас бүтэн жилээр зохион байгуулах, хурлаас гарсан саналуудыг 2015 оны төлөвлөлтөд тусган хэрэгжүүлэх талаар шийдвэр гарлаа.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл