Камбожийн Вант Улсын төлөөлөгчид туршлага судаллаа

Нэмэгдсэн: 2014-12-12 10:28:23

Камбожийн Вант Улсын төлөөлөгчид туршлага судаллаа
Камбожийн Вант Улсын эрүүл мэндийн байгууллагын төлөөлөгчид ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны үйл ажиллагаа болон Монгол улсад сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байдалтай танилцан туршлага судаллаа.

2014 онд Халварт өвчин судлалын үндэсний төвд БНАСУ-ын лабараторийн эмч нар сургалтад хамрагдсан бол Камбож, Бутан, Солонгос улсуудын эрүүл мэндийн төлөөлөгчид туршлага судлаад байна.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл