Эрүүл мэндийн салбарын "Нээлттэй хаалга"-ны өдөр боллоо

Нэмэгдсэн: 2014-10-13 08:46:21

Эрүүл мэндийн салбарын "Нээлттэй хаалга"-ны өдөр боллоо

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл