МонТелНэт төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмжүүдийг Эрүүл мэндийн яаманд хүлээлгэн өгөх ёслолын арга хэмжээ болов

Нэмэгдсэн: 2013-05-30 15:31:13

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл