Улсын тусгай хамгаалалттай газруудад газар ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхааралд

Нэмэгдсэн: 2018-01-02 10:15:21

Улсын тусгай хамгаалалттай газруудад газар ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхааралд

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл