Хөтөл жилд нэг сая тонн цемент үйлдвэрлэнэ...

Нэмэгдсэн: 2013-04-27 15:22:35

.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл