Цэцэрлэгийн эрхлэгчид эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд суралцав

Нэмэгдсэн: 2015-02-27 17:29:17

Цэцэрлэгийн эрхлэгчид эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд суралцав

2015.02.27

Сүхбаатар дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс энэ онд шалгагдахаар зарлагдсан 24 цэцэрлэгийн эрхлэгч, дотоод хяналтын ажилтанг хамруулан “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагыг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.  

Сургалтаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрх зүйн орчин, эрдсэлд суурилсан хяналт, хяналтын хуудас, дотоод хяналт шалгалтын талаар МХЕГ-ын ЭМБСХГ-ын улсын ахлах байцаагч Л.Дэлгэрмаа, М.Нэргүй нар илтгэл тавьж, мэргэжлийн зөвлөгөө өгч оролцлоо. Мөн цэцэрлэгүүдэд илэрдэг нийтлэг зөрчил дутагдлын талаар мэдээлэл өгч,  харилцан ярилцав. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл