Нийслэлд түүхий нүүрс түлж буй айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг НМХГ-ын 7012-8012, 7777-5000(5) дугаарын утсаар авна

Нэмэгдсэн: 2019-10-15 10:55:18

Нийслэлд түүхий нүүрс түлж буй айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг НМХГ-ын 7012-8012, 7777-5000(5) дугаарын утсаар авна

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл