Орон сууцанд байрладаг хоолны газруудын газын хэрэглээ дэлбэрэлт үүсгэх эрсдэлтэй түвшинд байна

Нэмэгдсэн: 2019-10-09 17:02:52

Орон сууцанд байрладаг хоолны газруудын газын хэрэглээ дэлбэрэлт үүсгэх эрсдэлтэй түвшинд байна


Санал болгож байна
2020-02-23 23:38:17

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл