Улсын хэмжээнд 35 станцад гамма цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилтийг өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар хийж гүйцэтгэдэг

Нэмэгдсэн: 2019-08-23 05:49:28

Улсын хэмжээнд 35 станцад гамма цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилтийг өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар хийж гүйцэтгэдэг


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл