Түргэн гэмтэх, муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг хол замд машины тээшинд тээвэрлэхгүй байх, зохистой хооллохыг зөвлөж байна

Нэмэгдсэн: 2019-07-09 08:01:37

Түргэн гэмтэх, муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг хол замд машины тээшинд тээвэрлэхгүй байх, зохистой хооллохыг зөвлөж байна


Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл