Үер буусны дараа болзошгүй эрсдэл, хордлого халдвараас урьдчилан сэргийлээрэй

Нэмэгдсэн: 2019-06-17 02:25:55

Үер буусны дараа болзошгүй эрсдэл, хордлого халдвараас урьдчилан сэргийлээрэй

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл