Сумдад хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг эхлүүлжээ

Нэмэгдсэн: 2019-05-24 06:40:34

Сумдад хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг эхлүүлжээ

Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас 2019 оны хяналт шалгалтын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу сумдын төлөвлөгөөт шалгалтыг эхлүүлжээ. Хяналтаар шалгалтаар эрсдлийн үнэлгээг газар дээр нь бодитоор үнэлж мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллаж байгаа аж.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл