Ийгл Тв: Нийслэлийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын 30% нь лифтчингүй

Нэмэгдсэн: 2019-04-15 08:26:54

Ийгл Тв: Нийслэлийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын 30% нь лифтчингүй


Санал болгож байна
2019-06-11 07:08:03

ЭЕШ 2019 зөвлөмж

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл