642 иргэн зөвлөгөө, мэдээлэл авч үйлчлүүлжээ

Нэмэгдсэн: 2019-03-26 10:20:14

642 иргэн зөвлөгөө, мэдээлэл авч үйлчлүүлжээ

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 642 иргэн үйлчлүүлж 612 албан бичиг, 30 өргөдөл гомдол өгчээ. Өргөдөл гомдлын 19-ийг шийдвэрлэсэн бол үлдсэн нь хяналтын шатанд байна. Хариутай 409 албан бичгээс 190-ийг шийдвэрлэжээ. Нийт албан бичгийн 55 орчим хувийг ЭИХХЦХГ болон ДБХГ-т хандан ирүүлсэн байна. 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл