Төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна

Нэмэгдсэн: 2019-03-13 10:28:31

Төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байна

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраасзөвлөн туслах үйлчилгээний хөтөлбөрийн дагуу Өлзийт суманд үйл ажиллагаа явуулж буй “Залаа цагаан” хоршооны халаалтын зуух, “Гүн зэгстэй” ХХК-ийн шатахуун түгээх станцад Эрчим хүч, Байгаль орчны хяналтын чиглэлээр зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж зөвлөмж хүргүүлж ажиллалаа.

Түүнчлэн Баянхонгор суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа "Рашаант хайрхан", "Марал гүн", "Гал хонгор", "Эх бүрдэн" ХХК-уудад Тээвэр, авто зам, Эрчим хүч, Хэмжилзүй, Газрын харилцаа, Нийгмийн хамгаалал, Байгаль орчны хяналтын чиглэлүүдээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийжээ.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл